Epilácia
pred ošetrením

výsledok po 4-násobnom ošetrení

pred ošetrením

výsledok po 2-násobnom ošetrení

výsledok po 3-násobnom ošetrení

pred ošetrením

výsledok po 2-násobnom ošetrení

              neošetrená plocha     -     výsledok po 5-násobnom ošetrení