Odstránenie nežiadúceho pigmentu


pred ošetrením

výsledok 1 mesiac po 1 ošetrení

pred ošetrením

výsledok 1 mesiac po 1 ošetrení

pred ošetrením

výsledok 2 mesiace po 1 ošetrení